W dniu 8 grudnia 2020 roku o godzinie 17.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi.

Przewodniczący
/-/ Tadeusz Bernaś