w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola
w Polance Wielkiej na rok szkolny 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2021/2022do 19 lutego 2021 r.Nie dotyczy
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 26 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 rod 10 maja 2021 r. do 12 maja 2021 r
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe
od 22 marca 2021 r. do 26 marca 2021 rdo 14 maja 2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdo 29 marca 2021 rdo 18 maja 2021 r.