Osoby w wieku 70+ i  80+ oraz niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, mające problemem z dotarciem na szczepienie, mogą zgłaszać potrzebę transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w gminie Polanka Wielka, tj. do PZOZ w Polance Wielkiej ul. Długa 3.

Potrzebę dowozu do punktu szczepień można zgłosić telefonicznie pod numerem 784 357 708 od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 17.00.