Zaproszenie do składania ofert

Gmina Polanka Wielka zaprasza do składania ofert w przedmiocie wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK dla Urzędu Gminy Polanka Wielka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej oraz Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.