Dolina Karpia informuje o naborach wniosków, które odbędą się w terminie od 22 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w ramach następujących przedsięwzięć:

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Nabór 1/2021 – Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego

Nabór 2/2021 – Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich

Nabór 3/2021 – Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich

Nabór 4/2021 – Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór 5/2021 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (podejmowanie działalności gospodarczej)

Nabór 6/2021 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (rozwijanie działalności gospodarczej)

Nabór 7/2021 – Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów