Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 2021r. wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za odpady komunalne należy dokonywać na indywidualne numery rachunku bankowego, które umieszczone są w decyzjach podatkowych, zawiadomieniach/blankietach, które zostaną dostarczone mieszkańcom do końca lutego.

Przed dokonaniem wpłaty prosi się o sprawdzenie rachunku bankowego.