W dniu 30.12.2020 roku a zaproszenie ks. dr Szymon Tracza – Pełnomocnik Projektu odbyło się spotkanie Rady Gminy z przedstawicielami wykonawcy projektu renowacji naszego najcenniejszego zabytku jakim jest kościół p.w. św. Mikołaja.

W spotkaniu uczestniczyli:

ks. dr Szymon Tracz – Pełnomocnik Projektu

Hubert Piątkowski – Kierownik Projektu

prof. Edward Kosakowski – Wykonawca konserwacji polichromii ściennych

Mirosław Kosowski – Kierownik budowy

Ks. Mieczysław Piela – proboszcz

W ramach tego spotkania zostały przedstawione dotychczas wykonane prace konserwatorskie jak i zarazem zakres prac jaki jeszcze jest do wykonania do końca trwania projektu. Na koniec roku można podsumować, że udało się zrealizować następujące prace:

– wymianę poszycia dachu kościoła z eternitu na gont modrzewiowy;

– wymianę poszycia hełmu wieży kościoła z blachy cynkowanej na gont modrzewiowy;

– wymianę oszalowania górnej części wieży;

– konserwację szalowania ścian kościoła;

– wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów kościoła;

– wymienienie zniszczonych elementów w obrębie podwaliny kościoła;

– usunięcie zniszczonej posadzki ceramicznej i rozpoczęcie prac przygotowawczych do położenia nowej posadzki kamiennej w kościele;

– wykonanie nowej drogi procesyjnej z łamanego kamienia;

– konserwacja ogrodzenia kościoła;

– konserwacja polichromii ściennej w obrębie ścian i stropu w prezbiterium kościoła;

– rozebranie ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych oraz ambony i przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej;

– rozebranie i przygotowanie do konserwacji prospektu organowego;

Wiele tych prac odbywało się na zewnątrz kościoła, co było na co dzień widoczne przez każdego mieszkańca poruszającego się w obrębie centrum miejscowości. Przez najbliższe dwa lata większość zadania będzie realizowana wewnątrz kościoła i efekty prac będą widoczne dopiero po tym czasie kiedy cały obiekt będzie udostępniony dla turystów i mieszkańców. Podczas omawianych prac podkreślono uwagę, że pojawia się wiele nowych elementów do renowacji, które nie były przewidziane w przedmiarach prac jak i zarazem były ciężkie do oszacowania i do przewidzenia na etapie wyceny prac konserwatorskich przygotowujący cały projekt do realizacji.