WÓJT GMINY POLANKA WIELKA działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polanka Wielka,  przeznaczonej do najmu.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan