Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2050.), oraz Uchwałą Nr XXXV/476/21  Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2021 roku – teren Gminy Polanka Wielka nie wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2021 r.

Wobec powyższego na terenie gminy Polanka Wielka obowiązuje zakaz uprawy maku niskomorfinowego oraz  konopi włóknistych.

W związku z powyższym nielegalna upraw maku i konopi włóknistych podlega odpowiedzialności karnej.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan