Przypomina się, że w drugim terminie odbioru odpadów w miesiącu (w kwietniu to jest 28-30.04.2021r.) odbierane są tylko niesegregowane odpady komunalne oraz bioodpady.

Odpady segregowane odbierane są w pierwszym terminie odbioru odpadów w miesiącu.