Szanowni Państwo,Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Polanka Wielka polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem i aktywny udział w pracach nad dokumentem.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 23 maja 2021 r. 

Państwa opinia na temat Gminy Polanka Wielka jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni Mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.