Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance!
Głosowanie od 14 maja – 14 czerwca 2021 roku!!!

Po raz kolejny mieszkańcy Polanki Wielkiej mają szansę na uzyskanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Tym razem sfinansowana będzie budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Długiej w  Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby go zrealizować konieczne jest poparcie udzielone w głosowaniu. Możemy uzyskać 150.000 złotych.

Już 14 maja oficjalnie ruszy głosowanie w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i potrwa do 14 czerwca 2021 roku. Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat będzie mógł oddać głos.

W tym roku będą trzy możliwości oddania głosu. W obecnej sytuacji w naszym kraju najprostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą będzie opcja zagłosowania przez Internet – 14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalnie przygotowany panel do głosowania.

Zadanie nosi nazwę Budowa sygnalizacji świetlnej na DW 949 w Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance” i ma kod MZA 9.

Mieszkańcy Małopolski będą mieli również możliwość uzupełnienia karty do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punktach do głosowania. Głosy będzie można oddać także korespondencyjnie, przesyłając wypełniony formularz na adres Urzędu Marszałkowskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych.