W dniu 17 maja 2021 roku o godzinie 17.15, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Bernaś