Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wykonaniem przyłączy do sieci wodociągowej przy ul. Północnej  w dniach 17-19 maja 2020 r. wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Północnej w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za brak wcześniejszych informacji o przerwach w dostawie wody. Spowodowane jest to faktem, iż wykonawcy robót na bieżąco przekazują informację o podjęciu prac.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan