Z uwagi na remont drogi odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej odbędzie się w piątek 11.06.2021r. (zamiast 14.06.2021r). Prosimy o wystawienie pojemników oraz worków do godziny 6:00.