Z uwagi na techniczny brak możliwości odbioru odpadów komunalnych z ul. Południowej (odcinek drogi remontowej) firma Empol podejmie próbę odbioru odpadów we wtorek 17 sierpnia 2021 rok.