Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców ul. Południowej (którym nie odebrano odpadów w związku z remontem drogi) odbędzie się we wtorek 24.08.2021 r.