Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 24-25 sierpnia 2021 roku, w związku z modernizacją sieci wodociągowej przy ul. Południowej, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Południowej, Krótkiej, Nowej, Stromej, Polnej oraz Długiej 3-3F i 21-77 (numery nieparzyste). W zawiązku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w/w prace mogą zostać przesunięte na kolejne dni. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan