Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Doliny Karpia oraz do beneficjentów o wypełnienie ankiet dotyczących efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Dolina Karpia. Ankiety są anonimowe, ich wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut. Prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 5 września 2021 roku.

Ankieta dla mieszkańców: https://forms.gle/NJti5Gfu8gM7Dvy39

Ankieta dla beneficjentów: https://forms.gle/LCQJYCviEBJmeLA4A