Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

  • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
    • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
    • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

800 137 200

Szczegóły