W dniu 9 września 2021 roku o godzinie 18.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Bernaś

Przewodniczący Komisji
/-/ Marian Pilch