Z uwagi na roboty budowlane prowadzone przy ul. Południowej w Polance Wielkiej odpady komunalne z wybranych posesji zostaną odebrane w dniu jutrzejszym (14.09.2021r.)