Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu:

20 września 2021 r. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne założenia programu oraz warunki niezbędne do ubiegania się i otrzymania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacje budynków jednorodzinnych.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan