W dniu 23 września 2021 roku o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik
/-/ Jarosław Szabla