W dniu 13 października 2021 r. wejdzie w życie zmiana dotycząca kosztów upomnienia. W tym dniu zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67). Obecna wysokość kosztów upomnienia to 11,60 zł zostanie zastąpiona wysokością 16,00 zł.