W dniu  wczorajszym  tj 19  października 2021roku  została przeprowadzona zgodnie z Planem Działania Szefa Obrony Cywilnej  Gminy Polanka Wielka próbna ewakuacja Zespołu  Szkolno –  Przedszkolnego przy  ulicy  Długiej 14 w Polance Wielkiej.

W wyniku  czynności ewakuowano z 8 oddziałów przedszkolnych:

I oddział: 8 dzieci; II oddział: 9 dzieci; III oddział: 5 dzieci; IV oddział:15 dzieci; V oddział: 21 dzieci; VI oddział: 19 dzieci; VII oddział: 18 dzieci; VIII oddział: 16 dzieci

Razem w ewakuacji wzięło udział 111 przedszkolaków oraz 22 pracowników przedszkola.

W Szkole  Podstawowej natomiast ewakuowano 11 oddziałów:

Klasa IV a- 18 osób; IV b- 19; V a- 23;V b- 21;VI- 8;VII a- 21;VII b- 22;VII c- 21;VIII a- 18; VIII b- 20;VIII c- 14.

Razem w szkole w ewakuacji wzięło udział 205 uczniów, 14 nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Wszyscy  uczestnicy  alarmu  opuścili budynek w założonym czasie.

W powyższych  czynnościach  uczestniczył  Gminny  Zespół  Zarządzania Kryzysowego,  Komendanci  Drużyn OC funkcjonujących  w Gminie Polanka Wielka, funkcjonariusze Komendy  Powiatowej  Policji w Oświęcimiu  oraz dwa zastępy Ochotniczej  Straży Pożarnej w  Polance  Wielkiej w składzie 11 ratowników.

Podczas ćwiczeń zostały  użyte : dwa średnie samochody  gaśnicze ,  aparaty ochrony dróg oddechowych ,  dwa agregaty  oddymiające ,  detektor wielogazowy ,  kamera termowizyjna , węże    i armatura pożarnicza.

Po zakończonych  czynnościach  w budynku Szkoły  Podstawowej  przy  ul. Długiej 14 Naczelnik Wydziału  Prewencji  KPP w Oświęcimiu asp. szt Tomach  Balon  wraz mł. asp. Mateuszem  Wójcik asystentem Wydziału Sztab Policji przeprowadzili dla Dyrektorów Placówek Oświatowych oraz dla przedstawicieli Urzędu  Gminy   Polanka Wielka    instruktarz postępowania odnośnie zagrożeń występujących  w sieciach  teleinformatycznych mogących  mieć trwałe przełożenie na funkcjonowanie placówek administracji  publicznej.