Przypominamy, że obowiązujący termin na rozliczenie zadania związanego z wymianą kotła/pieca jest określony w umowie zawartej między Gminą Polanka Wielka a Inwestorem.