Przyjęte zostały dwa wnioski:
1) modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Polanka Wielka na kwotę – 4 370 000 zł,
2) modernizacja sieci wodociągowej w gminie Polanka Wielka poprzez jej rozbudowę i unowocześnienie na kwotę – 2 850 000 zł