Dolina Karpia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Wnioski można składać w terminie od 19 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

Więcej informacji tutaj.