15 listopada 2021 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Polanka Wielka w której udział wzięli goście specjalni – Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita oraz Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Kulturowych Urzędu Marszałkowskiego – Dariusz Gawęda.

Jednym z tematów sesji były bieżące zadania i inwestycje gminy oraz plany na przyszłość.

Trzeba podkreślić, że w ramach pierwszego naboru z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Polanka Wielka otrzymała na realizację dwóch zadań – modernizację dróg gminnych i modernizację sieci wodociągowej – ponad 7,2 mln zł. Na inwestycje drogowe gmina otrzymała również środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak i z rezerwy pozostającej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a przeznaczanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z obu tych źródeł do gminy trafiło w ostatnich latach łącznie prawie 2,9 mln złotych.

Goście podczas sesji pogratulowali dotychczasowych inwestycji i życzyli kolejnych – służących dobru Mieszkańców i rozwojowi gminy.

Więcej informacji i zdjęć