W dniu 24 listopada 2021 roku o godzinie 15.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski