Uchwałą nr 1803-2021 z dnia 28.07.2021r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Polance Wielkiej: założenie terenów zielonych na obszarze rewitalizacji wokół otwartej strefy aktywności w centrum Polanki Wielkiej”.

Przedmiotem inwestycji w ramach projektu jest urządzenie terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie toru pumptruck i tężni solankowej. Zakres zadania obejmuje przygotowanie terenu oraz nasadzenie 200 sztuk sadzonek krzewów i drzew wieloletnich, a także założenie trawników na terenie inwestycji.

Zamiarem Gminy jest utworzenie takiej strefy, która będzie sprzyjała rozwijaniu sportowych zainteresowań oraz stanie się wizytówką miejscowości.

Całkowity koszt zadania:  99.816,35 zł

Środki WFOŚ w Krakowie: 49.908,00 zł

Środki własne Gminy: 49.908,35 zł