Gmina Polanka Wielka podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację w 2021 roku projektu pn. „Małopolska Olimpiada Frekwencji” za kwotę 49 394,00 zł.

Za otrzymane środki we wrześniu i październiku 2021 roku zorganizowano wycieczki szkolne dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej. Uczniowie pojechali do Zakopanego, Ciężkowic, Krakowa i Wygiełzowa. Łącznie odbyło się osiem wycieczek, w których wzięło udział 407 osób (uczniowie i opiekunowie).

Zgodnie z założeniami projektu, dla klas VIII zorganizowano lekcję demokracji. Odbyła się ona w dniu 9 listopada 2021 r. w GCK w Polance Wielkiej. Lekcję prowadziła Pani Aneta Korfel – nauczyciel historii. Wiedzą na temat funkcjonowania samorządu podzielili się z uczniami Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Polanka Wielka.