Drogi gminne – ul. Świerkowa i ul. Jodłowa
– telefon kontaktowy: 33 845 83 80

Pozostałe drogi gminne i wewnętrzne, chodniki oraz parkingi
– Zakład Usług Transportowych Szymon Jarzyna  ul. Słoneczna 122, 32-607 Polanka Wielka
– telefon kontaktowy: Szymon Jarzyna – 509 326 715

Drogi powiatowe (ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Słoneczna)
– Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot, ul. Władysława Jagiełły 48, 43-155 Bieruń
– telefon kontaktowy: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –  Koordynator  Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD) – 33 844 89 90

Droga wojewódzka nr 949 od Przeciszowa do Osieka (ul. Zatorska, ul. Długa)
– KONSORCJUM: F.H.U. ADIM POMOC DROGOWA Adam Kruszyna, 32-020 Wieliczka Biskupice 134, STAN-BRUK S. C. oś. Rtm. Witolda Pileckiego 19/7
– telefon kontaktowy: Jarosław Stankiewicz – 512 914 267