Gmina Polanka Wielka otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15 000,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3.

Dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej – kwota dofinansowania 3 000,00 zł.

Dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” otrzymała Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej – kwota dofinansowania 12 000,00 zł.