„Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina, że 31.01.2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz dokonania stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.”

https://polanka-wielka.pl/urzad-gminy/dzialalnosc-gospodarcza/