W dniu 26 stycznia 2022 roku o godzinie 16.00, w Sali Narad Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski