Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 1 lutego 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, oraz względami bezpieczeństwa przyjmowani będą mieszkańcy, którzy wcześniej umówią się telefonicznie.

Spotkania należy umawiać pod numerem tel. 33/848 80 08 w. 40 z Panią Katarzyną Klimczyk.