W dniu 2 lutego 2022 roku o godzinie 17.00, w małej sali OSP Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik