W dniu 2 lutego 2022 roku o godzinie 16.00, w małej sali OSP Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla