Mieszkańcy Polanki Wielkiej, którzy są chętni udzielić pomocy w zakwaterowaniu obywateli Ukrainy przybywających do Polski, proszeni są o kontakt w tej sprawie z Urzędem Gminy Polanka Wielka.