Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że  zgodnie  z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2050.), Sejmik Województwa Małopolskiego  Uchwałą Nr XLIX/703/22   z dnia 31 stycznia 2022r.   określił ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz wyznaczył rejony tych upraw w województwie małopolskim   w 2022 roku.

Zgodnie z tą Uchwałą obszar Gminy Polanka Wielka nie wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod uprawę maku niskomorfinowego, natomiast  uprawa konopi włóknistych dla terenu gminy została ustalona na powierzchni 1 ha.

Wobec powyższego na terenie gminy Polanka Wielka w roku 2022 obowiązuje zakaz uprawy maku niskomorfinowego.

W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą w terenie rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan