1. Zgłoś do Urzędu Gminy liczbę osób, które do Ciebie przyjechały, w tym liczbę i wiek dzieci
  – telefon 33 84 88 008.
 2. Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Polance Wielkiej i zgłoś jakie rzeczy są potrzebne osobom z Ukrainy – tel. 33 84 88 019.
 3. W sytuacjach wymagających nagłej interwencji
  – po godzinach pracy Urzędu Gminy – możesz dzwonić do koordynatora gminnego – Urszula Potoczny
  – tel. 600 826 066.
 4. Krótkie ulotki informacyjne (w języku polskim i ukraińskim) znajdują się na stronie internetowej gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl