Ankieta Doliny Karpia

W związku z trwającymi pracami nad zintegrowaną lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2023-2027 Dolina Karpia zamieszcza ankietę stanowiącą pierwszy krok w planowaniu tego rozwoju.

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat spójności obszaru Doliny Karpia, jego atrakcyjności turystycznej, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz identyfikacji z marką lokalną Doliny Karpia.