• W dniu 16 maja 2022 roku o godzinie 18.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych działających przy Radzie Gminy Polanka Wielka.

    Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Daniel Gałgan