W dniu 18 maja 2022 roku o godzinie 18.00, w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski