W dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 15.00, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik