W dniu 14.06.2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z posłem na sejm Panem Krzysztofem Kozikiem, który odwiedził Nasz samorząd z roboczą wizytą.

Przedmiotem rozmów był temat inwestycji realizowanych przez gminę Polanka Wielka w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pragniemy przypomnieć, że z tego funduszu w ciągu najbliższych dwóch lat, Polanka Wielka będzie realizować trzy inwestycje objęte kwotą dofinansowania 8.610.000,00 złotych.