Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Polanka Wielka do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 lipca 2022 r.  o godzinie 16.30 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej (Polanka Wielka, ul. Długa 61).
Spotkanie będzie miało na celu zapoznanie uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia, obszarem Doliny Karpia, strukturą LSR oraz planem włączenia lokalnej społeczności w opracowywanie LSR. Wspólnie z uczestnikami spotkania przeprowadzona zostanie analiza SWOT, w tym analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia. Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji uzyskanych w trakcie spotkania uczestnicy wskażą możliwe do realizacji cele LSR wraz z określeniem rezultatów, a także planowane działania. Przedstawione zostaną również informacje w zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji LSR oraz planu finansowego LSR.
Serdecznie zachęcamy do przybycia. Miej wpływ na przyszłość Doliny Karpia!