14 lipca premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie trzeciego naboru wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. O bezzwrotne dofinansowanie inwestycji mogły ubiegać się rejony, na których obszarze funkcjonowały PGR-y. – Ten program to nowe szanse, nowe możliwości dla dzieci, dla młodzieży z terenów, które pustoszały ze względu na politykę poprzedników – mówił szef rządu. W ramach rozstrzygnięcia do Małopolski trafi ponad 214,3 mln zł na 90 inwestycji, z czego niemal 32 mln zł trafi do samorządów z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego i chrzanowskiego.

15 lipca w Oświęcimiu odbył się briefing prasowy dotyczący przyznanego wsparcia tym powiatom i gminom z tych powiatów. Uczestniczyli w nim posłowie: Marek Polak, Filip Kaczyński, Władysław Kurowski, Rafał Bochenek, Krzysztof Kozik oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Nasze dzisiejsze spotkanie na rynku w Oświęcimiu to dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dobrze współpracuje z samorządem. Chcieć to móc, bo jeśli samorządy mają określone projekty i konkretne plany inwestycyjne to rząd stara się stwarzać przestrzeń do ich rozwijania, tworzenia i materializowania, czego dowodem są realizowane już od kilku lat projekty inwestycji strategicznych Polski Ład, Fundusz Inwestycji Lokalnych czy materializujący się dzisiaj Fundusz dla gmin popegeerowskich – dodał poseł Rafał Bochenek.

– Podział środków dla gmin popegeerowskich to element naszej współpracy jako parlamentarzystów. Nieustannie rozmawiamy z samorządowcami o ich celach i zadaniach, które są potrzebne do rozwoju naszych małych lokalnych ojczyzn. Środki z obecnej edycji Programu trafią do najbardziej potrzebujących gmin, które miały problemy z gospodarstwami popegeerowskimi, gdzie bieda była najbardziej widoczna – mówił poseł Krzysztof Kozik.

W powiecie oświęcimskim gmina Polanka Wielka otrzyma dofinasowanie na projekt pod nazwą

– Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I: 1 979 992,00 zł;

Planowany termin realizacji inwestycji to 2023 i 2024 rok. W pierwszym etapie inwestycji  przewiduję się przebudowę budynku administracyjnego kółka rolniczego ( m.in. wykonanie nowego stropo –  dachu, budowa nowej klatki schodowej) i dostosowanie do usług społecznych m.in. pod gabinet weterynaryjny, jak i  inne lokale, które będą służyć lokalnej społeczności.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki
Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki
Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki